Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Atmesys
Unia Europejska
launch
masz pytania, zadzwoń
+48 22 300 00 22
panel administracyjny
LOGOWANIE
launch
Unia Europejska

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałania 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa”

„Spółka atmesys zrealizowała projekt B+R pn. „Opracowanie modułowego urządzenia do akwizycji danych pomiarowych warunków środowiskowych”. Wartość projektu wynosiła 1,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowił 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego „GT Technologies współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.”

Program BRIdgeAlfa jest jednym z programów prowadzonych w ramach realizacji osi priorytetowych programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014 – 2020 (POIR). POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R (badania i rozwój) ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm. 

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w m.in. we wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji . Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek. 

W Programie realizowanych jest kilka osi priorytetowych. Jedna z nich to „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”. W I osi POIR przewidziane zostały schematy finansowania projektów B+R, realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami (Fundusze BRIdge Alfa) oraz funduszami venture capital. Instrumenty będą stymulować tworzenie firm w oparciu o wyniki prac B+R, pochodzących m.in. ze środowiska jednostek naukowych. Dzięki wsparciu firmy te będą mogły dalej rozwijać i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.

notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear